Event Calendar

Calendar of Events

Calendar of Events
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Hebrew School

19

Shabbat Evening Service

Oneg Hosted by Gustafson Family

Shabbat Morning Service -Bat Mitzvah of Taylor Gustafson -with Rabbi Katz

Religion School

23
24

Hebrew School

26

Family Shabbat Service

Oneg Hosted by The Wolfe Family

No Saturday Morning Service Scheduled

Religion School

Erev Rosh Hashanah

Oneg sponsored by Sisterhood

Rosh Hashanna Day 1

Rosh Hashanah – Second Day

Hebrew School

3

SHABBAT SHUVAH Evening Service

Oneg Hosts Mel and Jared Bailin

No Saturday Morning Service Scheduled

+ Export Events